Arexa 2022: Ett år foran "skjema"

Admin
21. feb 2023 | 3 min read

Arexa 2022: Ett år foran

I vårt andre driftsår som Arexa og enda ett år med mange ekstraordinære omstendigheter og økte kostnadsdrivere, er jeg utrolig stolt og ydmyk over hva vi operasjonelt og resultatmessig presterte i 2022 sier daglig leder Svein H. Dahle.

Arexa leverte 41,5 millioner kroner i driftsinntekter i 2022, med et resultat før skatt på 3,1 millioner kroner. Dette utgjør en organisk vekst på nær 18% med en dobling av resultatet fra 2021.
Med andre ord ligger vi ett år foran «lønnsomhetstrappen» vi la til grunn i vår strategi sier Dahle.

Året vi har lagt bak oss har som nevnt vært krevende på mange områder, der det meste har blitt dyrere og vi må jobbe smartere hver dag. Vi har over tid målt oss selv på enkelte viktige målparametere, der vi for 2022 har blitt vesentlig bedre på blant annet planlegging og ressursutnyttelse, der vi var like mange ansatte i 2022 som i 2021 (19 ansatte). Vi er blitt bedre på prosjektgjennomføring i tett dialog med oppdragsgivere og leverandører, som igjen gir bedre løsninger og høyere marginer. Fortsatt god vekst innenfor service og vedlikehold hos eksisterende kunder samt høy «drive og konkurranse» mellom våre 3 avdelinger som alle presterte langt over forventningene for 2022.

Som selskap er vi langt unna mål og har ufattelig mye vi kan bli bedre på hver dag, det sier litt om potensialet som bor i «laget» vårt og løsningene vi leverer til våre kunder.

Usikre tider fortsetter også inn i 2023 der vi må være på hugget hele tiden, vi har startet året med høy aktivitet der ordrereserven vår fortsatt er økende. For å utvikle selskapet investeres det nå en del i mennesker og støtte systemer for å ytterligere profesjonalisere oss, dette tror vi allerede vil kapitalisere seg i inneværende år.  

Vår strategi med lønnsomhet foran vekst som overordnet mål står vi fortsatt 100% bak. På vår årlige strategisamling i fjor høst evaluerte vi oss selv og våre mål med kritiske øyne. Ingen overraskelse at vi scorer høyt på utviklingsprosjekter relatert til det tekniske og operasjonelle, men heldigvis har vi fortsatt mye å strekke oss etter.

Like viktig som å se fremover må vi innimellom stoppe opp, se oss tilbake, slå oss på brystet og si «JAGGU FÅR VI TIL MYE OGSÅ»

Last ned sjekklisten: En dør er ikke bare en dør


 

Andre nyheter du kan lese