Arexa 2021: Solid første driftsår i ny "drakt"

Admin
02. mar 2022 | 2 min read

Arexa 2021: Solid første driftsår i ny

Arexa (tidligere GK Sikkerhet) leverte 35,3 millioner kroner i driftsinntekter i 2021, med et resultat før skatt på 1,4 millioner kroner.

Det er med stolthet og ydmykhet vi allerede i vårt første driftsår på egne «ben» som Arexa,
kan vise til en sunn drift med meget positive fremtidsutsikter, sier daglig leder Svein H. Dahle.

Skal definitivt ikke legge skjul på at det har vært et utfordrende, krevende lærerikt og interessant år, der mange funksjoner, roller og systemer måtte på plass, dette midt oppe i en pandemi.
Er utrolig imponert hvordan vi sammen med stort engasjement og høy faglig dyktighet har løst utfordringene fortløpende, og ekstra gøy er det å se at det gode arbeidet allerede begynner å gi avkastning.

Arexa som en fremtidsrettet sikkerhetsleverandør har lykkes godt med strategien rundt standardiseringsarbeidet, der vi er og skal være best på våre foretrukne velutprøvde kvalitetsprodukter satt i et unikt sikkerhetssystem. Vi jobber med teknologi som er «ferskvare», der vårt personell innehar meget høy kunnskap innenfor våre standard løsninger, noe som blant annet sikrer at kundene våre oppnår «sikkerhet som betyr noe»

Vår overordnede økonomiske strategi er lønnsomhet foran vekst, der den ultimate kunde opplevelsen er høyt prioritert. Det legges også opp til en del organisk vekst fremover, noe vår ukentlige økte ordreinngang ved alle våre avdelinger bekrefter. Stolt er jeg over hva vi har fått til så langt, og ser virkelig frem imot en spennende fortsettelse sier Dahle.

 

Last ned sjekklisten: En dør er ikke bare en dør


 

Andre nyheter du kan lese